Elementaranalys300

SumIT System AB grundades 1993. Redan då hade vi en bred inriktning på programvaror, utbildning, programutveckling och konsulttjänster. Vi har senare ytterligare breddat vårt utbud och vår kompetens, bland annat inom IP-frågor och miljö.

Vår stora satsning vid starten var utvecklingen och lanseringen av försöksplanerings- och optimeringsprogrammet Codex®, som visade sig bli mycket uppskattat och vi sålde licenser till hundratals kunder i 11 länder. Den senaste versionen har nu tyvärr många år på nacken, men det finns planer på att släppa en ny version i framtiden.

Vi har under åren jobbat med både små och stora programutvecklingsprojekt åt framförallt läkemedelsindustrin. Exempel på kunder är Pfizer, Fresenius-Kabi, SOBI och Orexo.

Vi delar gärna med oss av vår kompetens genom konsultuppdrag inom t.ex. försöksplanering, optimering och multivariat dataanalys, samt analytisk och organisk kemi.

Vi kan också arrangera kurser, i dina egna lokaler eller externt. Exempel på vad vi kan erbjuda är Excel (grundläggande, avancerad och VBA), försöksplanering, optimering, multivariat dataanalys, expertsystem, informationssökning inom kemiområdet.

Andra områden som vi kan ordna utbildning inom är lipidkemi, kromatografi och labautomation. Kontakta oss för mer information.