Jan_200x200
Jan Holmbäck
Seniorkonsult

Fil Dr i organisk kemi. Har arbetat som organisk kemist, analytisk kemist, systemutvecklare, patent manager och senior scientist inom framför allt farmaceutisk industri.
För närvarande forskare vid Analytisk kemi, Stockholms universitet och konsult inom kemi, kunskapshantering och patentadministration.
View Jan Holmbäck's LinkedIn profileJan Holmbäck på LinkedIn
 Xiomi_200x200
Xiomara Holmbäck

Miljörådgivare och miljörevisor
Xiomara är Tekn Dr i Kemiteknik (2002) och har en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd (2005).  Xiomara har många års erfarenhet inom miljöområdet och har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor inom den offentliga sektorn (kommunal, regional och statlig), ideella och privata tjänstesektorn. Xiomara har arbetat med strategisk miljörådgivning, genomfört miljöundersökningar och bedrivit arbete med uppföljning av tillämpningen av EU:s miljö- och kemikalielagstiftning.  Med stöd av sin breda miljötekniska kompetens och goda IT-kunskaper har Xiomara bland annat utvecklat IT-baserade verktyg för uppföljning och utvärdering av miljöaspekter.
View Xiomara Holmbäck's LinkedIn profileXiomara Holmbäck på LinkedIn
 Anders_200x200
Anders Hagman

Fil kand i kemi Stockholms universitet 1983. Fil Dr i Analytisk kemi Stockholms universitet 1988.
Arbetade 1988-1997 Pharmacia som bl a analysspecialist, koordinator för LIMS-projekt, projektledare för utveckling av expertsystem och sektionschef för processanalys.
1998-2010 på AstraZeneca som sektionschef för analytisk-teknisk support med validering av instrument och datorsystem, automation och kemometri.
Från 2010 på Cobra som mästare.
En av SumIT Systems grundare.
 Åke_200x200
Ã…ke Frommelin
Fil kand i kemi Stockholms universitet 1984. Arbetade på Analytisk Kemi Stockholms universitet 1979-1985 med analys av aldehyder i skärvätskor och avgaser. 1985-1993 på Hewlett Packard (HP) som Applikationsspecialist med bl a HPLC, GC, UV-VIS och utbildning som huvudsysslor. Från 1993 fristående konsult inom utbildning och programmering. Har sedan 1995 arbetat med utveckling av beräknings- och databasapplikationer. En av SumIT Systems grundare.
 

Comments are closed.